Vil ha mer penger for å bosette flyktninger

 
Foto: Kommunesektorens organisasjon
– Hvis regjeringen ønsker å redusere bosetningskøene, må den gi et motivasjonstilskudd til kommunene. Vi har sett det før, og er overbevist om at økonomiske virkemidler hjelper, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

I hovedstyremøtet torsdag gikk KS inn for en motivasjonspakke. Helgesen (bilde) forventer en avklaring om ekstra midler for bosetting i revidert nasjonalbudsjett i mai, skriver Aftenposten.

– For eksempel kan kommunene få 15.000 kroner ekstra for hver flyktning de bosetter av antallet de er anmodet om å ta imot,  og 65.000 kroner for hver ekstra bosetting ut over dette, sier Helgesen til avisen.

Norske kommuner bosatte rekordmange i fjor. Samtidig har køene av flyktninger som mangler bosted økt kraftig de siste årene. Kommunene klare rett og slett ikke å skaffe nok hjem.

Tilskuddene er ikke nok
Ifølge KS dekker ikke tilskuddene de faktiske utgiftene ved å bosette flyktninger. KS vil øke integreringstilskuddet med rundt 330 millioner, samt innføre et midlertidig stimuleringstilskudd, men innser at dette ikke er realistisk per nå.

– Vi foreslår derfor motivasjonsmidler med en ramme på for eksempel 250 millioner kroner for i år som må komme i revidert nasjonalbudsjett, forklarer områdedirektør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, til Aftenposten.

Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, sier man har et tett og godt samarbeid med KS.

– Vi lytter til KS. Men dette er et budsjettspørsmål, som jeg ikke kan kommentere nå, sier Terning.