– Still krav, men inkluder oss også

 
Foto: Ingrid Brandal Myklebust
To unge minoritetsrepresentanter var tidligere i dag på plass hos statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kai-Morten Terning. 

Geeti Amiri og Masood Ansari representerte henholdsvis Danmark og Norge under den nordiske ungdomskonferansen Mind the Gap, avholdt 28-29 januar i Kristiansand.

Konferansen tok blant annet opp utfordrende temaer som tvangsekteskap og ekstrem sosial kontroll. Ungdomsdeltakerne tok turen til departementet for å overlevere en film med et budskap fra konferansen, og for å snakke med statssekretæren.

Begge var enige i at det er viktig for de unge selv å vise initiativ når det kommer til så utfordrende problemstillinger.

– Å ta opp utfordringene og tabuer innad i ulike miljøer er fortsatt vanskelig. Jeg syntes det var viktig å samle folk fra ulike miljøer og med ulike etniske bakgrunn, også fra majoriteten. Vi får flere synspunkter, en langt bedre debatt, og flere løsningsforslag, uttalte Amiri til utrop.no.

– Loven lik for alle
Under ordvekslingen med statssekretæren la Amiri vekt på at likebehandling for loven gjelder alle, uansett hudfarge eller religion.

– Ville vi godtatt vold og tvang mot jenter som er norske eller danske statsborgere, bare fordi de har en annen opprinnelse?

Statssekretær Terning (FrP) syntes mange av innspillene var gode.

– For oss er det viktig å høre fra unge med minoritetsbakgrunn om de utfordringene som i høy grad gjelder dem. Vi tar innspillene med oss fra i det videre arbeidet for å bedre integreringen.

Hva kan vi i Norge lære av de danske erfaringene, både av de gode og de ikke fullt så gode?

– I Danmark har de hatt en god og åpen debatt om integrering, men Dansk Folkepartis retorikk har i mange tilfeller gått for langt. I Norge har vi fått en åpnere debatt om utfordringene knyttet til innvandring de siste årene.  Vi har fått frem mange sterke stemmer i integreringsdebatten fra ulike minoritetsmiljøer, som også har satt søkelyset på utfordringer ved integreringen. Det har gjort at vi ikke i like stor grad har fått en oss-mot-dem-debatt. Vi er nødt til å dra lasset sammen, sa statssekretæren til utrop.no.

Kulturell bagasje ingen unnskyldning
Amiri uttalte videre til utrop.no at kulturell bagasje kan ikke sees på som unnskyldning for ekstrem sosial kontroll.

– Vi må kunne leve som andre norske og danske borgere, med samme trygghet og rettssikkerhet.

Hun legger til at i Danmark har offerrollen vært en sovepute for mange med innvandrerbakgrunn.

– Igjen fører dette til at vi får en offergjøring og stigmatisering samtidig. Ytterpunktene får lov til å sette dagsordenen, og det er uheldig, påpekte hun.

Ansari ser på sin side integrering som en lang og komplisert prosess.

– Men særlig hvis vi unge flerkulturelle begynner å stå opp for grunnleggende rettigheter, tar opp problemene i våre miljøer og familier, og involverer alle parter, så er jeg sikker på at vi vil lykkes.