Polen avviser deler av menneskerettskonvensjonen


Foto: Adrian Grycuk
Deler av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen strider mot den polske grunnloven, slår den polske forfatningsdomstolen fast.
118Shares

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har kritisert rettsreformen i Polen, men har ikke juridisk grunnlag for å gjøre dette, heter det i onsdagens kjennelse fra landets forfatningsdomstol.

Domstolen viser blant annet til artikkel 6 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), et dokument som er undertegnet av 47 land, blant dem Polen. Denne artikkelen slår fast at «alle har i rimelig tid rett til en rettferdig og offentlig høring av et uavhengig og upartisk tribunal etablert ved lov».

Ifølge den polske forfatningsdomstolen kan dette ikke forstås som om EMD har rett til å vurdere polske dommeres uavhengighet.

Strasbourg-baserte EMD har som oppgave å holde oppsyn med at menneskerettighetskonvensjonen blir fulgt. Domstolens avgjørelser er rettslig bindende, men de siste årene har det vært tiltakende bekymring for at enkelte land ikke følger opp, særlig Tyrkia.

Polen har i lengre tid ligget i strid med EU som følge av rettsreformen, der det nasjonalkonservative regjeringspartiet PiS anklages for å utnevne alt annet enn uavhengige dommere.

Den polske regjeringen sier rettsreformen trengs for å rydde opp i korrupsjon blant dommere og har gjentatte ganger avvist det de kaller «innblanding» fra institusjoner i Brussel og Strasbourg.

EU-kommisjonen klaget Polen inn for EU-domstolen, som i juli i år slo fast at reformen bryter EU-retten fordi den ikke sikrer upartiskhet og uavhengighet for dommere.

EU-domstolen har også bedt Polen avvikle en omstridt ordning for å føre disiplinærsaker mot dommere.