Vurderer å øke botidskravet

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om å øke kravet til botid i Norge før permanent oppholdstillatelse gis, fra tre til fem år.
0Shares

Utvidelsen er avtalt i Samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF. Forslaget betyr at tiden utlendinger må oppholde seg i Norge før permanent oppholdstillatelse gis, økes fra dagens tre år til fem år, melder regjeringen.no.

Forslaget innebærer også at hvis utlendingens grunnlag for oppholdstillatelse i Norge ikke lenger er til stede etter tre eller fire år, for eksempel som følge av et samlivsbrudd, vil utlendingen som hovedregel ikke få fortsatt opphold i Norge. 

Styrket kontroll
Skjerpet botidskrav styrker myndighetenes mulighet til kontroll med at utlendingen ikke har fått opphold i Norge på et fiktivt grunnlag, for eksempel et proformaekteskap.

Samtidig vil permanent oppholdstillatelse gi et utvidet vern mot utvisning. Når botidskravet øker, vil det også ta lengre tid før en utlending får dette utvidede utvisningsvernet.

– I dag gis som regel permanent oppholdstillatelse etter tre år. Permanent oppholdstillatelse medfører et utvidet vern mot utvisning, ved for eksempel kriminelle handlinger og brudd på utlendingsloven. Med dette forslaget må utlendingen ha opphold i minst fem år før de kan få permanent opphold, sier Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (bildet), til regjeringen.no.