– Uhyrlig drap som fordømmes av pakistanere

Norsk-pakistanske Wakas Mir har samlet inn flere titusener for en blasfemidrepte srilankiske mann i Pakistan. Han fordømmer voldsdrapet sterkt.
Foto: Utrop
Saken om den srilankiske kvalitetskontrolløren som ble beskyldt for blasfemi og drept av en mobb i Pakistan, har ført til fordømmelse.
399Shares

I Norge har Wakas Mir, kjent fra den urduspråklige radiokanalen Voice of Oslo, samlet inn penger til en mann de anser som “utsatt for en stor urett”.

– Innsamlingen ble til da jeg hørte om saken. For oss virket dette som en uhyrlig urett begått mot en mann som ble feilaktig anklaget for noe han egentlig aldri gjorde.

Kampanjen skal foregå opptil 14 dager, og Wakas har samlet inn et par titusener kroner. Selv har han tatt kontakt med en veldedig organisasjon på Sri Lanka, som kontakter drapsofferets familie.

– Jeg vil gjerne gå gjennom denne kanalen, slik at pengene kommer frem til dem. Kontaktene våre på Sri Lanka driver på nasjonalt nivå, og tar dette videre.

Utsatt for blasfemidrap

Saken handler om en srilanskiskfødt kvalitetskontrollør i et pakistansk firma, som har bodd flere år i Pakistan.

Mobbvolden skjedde i Sialkot-provinsen, hvor mannen ble anklaget for å ha fjernet en plakat med religiøst innhold. Det ble senere avslørt at mannen fjernet plakaten på grunn av ventende renoveringsarbeid, og ble feilaktig anklaget for blasfemi av arbeidere ved fabrikken.

– Folk jeg kjenner i Pakistan forteller meg at dette ikke var noe blasfemisak, men heller en personkonflikt mellom ansatte i fabrikken og kvalitetskontrolløren.

Sjokk blant pakistanere

Wakas sier mye av motivasjonen bak innsamlingen var å skape mer balanse i hvordan saken ble omtalt i internasjonale medier.

– Fokuset var veldig mye på blasfemiloven som bakgrunn for denne ugjerningen. To personer var også tilstede for å forsøke å redde mannen, men lyktes ikke.

Wakas ser for seg at mange muslimer fordømmer denne type vold utført i “religiøst forsvar”.

– Vanlige pakistanere har reagert med med sinne og vantro over brutaliteten. Jeg tenker spesielt på mannens etterlatte på Sri Lanka, som ikke får sin far, ektemann og bror tilbake. Jeg er selv far til to sønner, norsk-pakistaner og praktiserende muslim, og tenker at ikke-muslimske minoriteter ikke skal behandles på denne måten i et land som kaller seg muslimsk.

– Skjer det ofte at blasfemi blir misbrukt i slike situasjoner, hvor man kan anklage andre?

– Helt klart. Jeg har selv jobbet i en urduspråklig mediekanal i mange år, og ser at dette har skjedd så mange ganger før i Pakistan.

Fordømt politisk

Sålangt er 100 personer arrestert for det brutale drapet på den srilankiske mannen, som har blitt fordømt av statsminister Imran Khan.

– En skammens dag for Pakistan. Jeg vil føre tilsyn med granskningene rundt drapet og vil sørge for at de ansvarlige vil få lovens strengeste straff.

Wakas hevder at det store flertallet av pakistanere, som har fordømt volden, kan gi en ny debatt om landets kontroversielle blasfemilover.

– Her kan det skje at denne loven, som har blitt misbrukt så mye, vil troligvis nedtones, og til og med muligvis tas ut av lovverket. En kan ikke forsvare en lov hvor det ikke finnes en normal juridisk prosess, uten vitner. Hvor hvem som helst kan anklage andre for å ha “sagt noe imot Profeten”, og samle en mobb på flere hundre som kan begå selvjustis, og ta livet av en person på en så brutal måte. Blasfemiloven er så sterkt innprentet i folks tankegang om å redde islam at politi og myndigheter ofte ikke vil gå imot slike voldsmobber.

Slår et slag for etnisk vennskap

Sri Lankas nasjonalforsamling har i etterkant av drapet oppfordret myndighetene i Pakistan til å sikre at rettighetene til srilankanske arbeidsinnvandrere blir ivaretatt. Samtidig har Sri Lankas høykommissær i Pakistan, Mohan Wijewickrama forsikret at hendelsen ikke vil ha noen innvirkning på forholdet mellom landene.

– Jeg har mange srilankiske venner, som ofte besøker meg på butikken sin i Oslo, og det har vært viktig for meg å vise at det er ikke slikt man skal behandle andre folk i islam, sier Wakas.

Han håper at de gode relasjonene ikke påvirkes av blasfemisaken.

– Egentlig har de to landenes relasjoner styrket seg. Stadig flere srilankiske statsborgere har kommet til landet grunnet økt handelsrelasjoner. Spesielt under pandemien, etter at India og Bangaldesh stengte ned for pakistanere, har Sri Lanka blitt en viktig partner. Store internasjonale firmaer har sendt sine srilankiske kontakter til Pakistan.