Nobelkomiteens leder: Demokratiet er under press

Demokratiet er under press, framholdt Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen under utdelingen av Nobels fredspris.
Informasjons- og ytringsfriheten går tilbake rundt om i verden, og demokratiet er på vikende front, sier Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

– I forreste linje for å forsvare demokratiet står journalister og en fri og faktabasert presse, slo Reiss-Andersen fast da journalistene Maria Ressa fra Filippinene og Dmitrij Muratov fra Russland ble tildelt Nobels fredspris i Oslo rådhus fredag.

– Maria Ressa og Dmitrij Muratov deltar i en krig hvor det skrevne ord er deres våpen, hvor sannheten er deres mål, og hvor enhver avsløring av maktmisbruk er en seier, sier Reiss-Andersen.

– Å være journalist er for mange et høyrisikoyrke. Vi må stå på deres side, understreker hun.

Søkelys mot forbindelsen

Med tildelingen ønsker Nobelkomiteen å rette søkelyset mot sammenhengen mellom fred og sikkerhet på den ene siden og en fri og faktabasert presse på den andre.

– Planlegging av kriger og folkemord har aldri funnet sted i offentlighetens søkelys. Å bringe fortellingen ut i offentligheten kan i seg selv forebygge krig, sier Reiss-Andersen, som peker på at pressens rolle er å avdekke aggresjon og maktmisbruk.

– Dette er et arbeid som utføres utrettelig av journalister hver eneste dag rundt om på kloden, sier hun.

– For politiske ledere kan det være irriterende og ubehagelig å bli gransket. Men virkningene er økt tillit mellom ledere og folk flest, framholder Reiss-Andersen.

Ødeleggende utvikling

Samtidig peker hun på at pressen også kan være en del av problemet.

– Journalistikk brukes ikke alltid til å fremme sannhet og fred. Hatefulle ytringer, falske nyheter og et polarisert offentlig ordskifte er et problem i alle nasjoner i dag, slår Reiss-Andersen fast.

Med årets pris ønsker Nobelkomiteen å understreke viktigheten av å bekjempe denne ødeleggende utviklingen, ifølge komitélederen.

(©NTB)