Forbud mot sosial dumping i lastebiltransport

 
foto: Yrkestrafikkforbundet/NTB
YS og Yrkestrafikkforbundet (YTF) gleder seg over seier for sjåfører på norske veier. Kravet om allmenngjøring ble vedtatt i Tariffnemda i dag, og ny forskrift er under arbeid.  
0Shares

– Nå har vi vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, sier YS-leder Jorunn Berland, melder NTB.

Tariffnemda har truffet vedtak om at det skal allmenngjøres. Vedtakets innhold offentliggjøres når protokollen er underskrevet.

Bakgrunnen for kravet om allmenngjøring var å sikre rettighetene til utenlandske sjåfører i Norge. YTFs undersøkelser dokumenterte at 25 prosent av de utenlandske sjåførene som ble spurt, tjener 8.500,- kroner eller mindre i måneden. YS og YTF ønsker å stoppe de uverdige sosiale forholdene en del utenlandske sjåfører utsettes for på oppdrag i Norge. Denne rovdriften fører også til stort press på lønnsvilkårene i bransjen, og den harde konkurransen fra de som gjør jobben billigere.

– Vi kan ikke tillate at det drives rovdrift på sjåfører i Norge, uavhengig hvor de kommer fra, sier YTF-leder Svein Furøy.

YS og YTF tok initiativet
Opprinnelig var det YS og YTF som krevde allmenngjøring. LO/Norsk Transportarbeiderforbund, NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund har stått sammen med YS/YTF om kravene.

– Vi har tatt det første skrittet for å sikre gode arbeidsforhold for sjåfører i Norge. Nå starter arbeidet med å følge opp forskriften. Det er viktig at myndighetene og oppdragsgiverne påser at vedtaket etterleves, sier Berland ifølge NTB.