Hva er dine hjertesaker, Tajik?

Hadia Tajik mener politikk og religion må holdes adskilt
Foto: Arbeiderpartiet
Tajik er modig. Tajik er kunnskapsrik. Tajik er et politisk talent. Men hva brenner du for, Hadia Tajik?

Jeg intervjuet en gang en lokalpolitiker i Oslo i forbindelse med lokalvalget og spurte ham hva som var hans hjertesaker. Han listet opp de fleste temaer han kom på i farten: skole, integrering, oppvekst, miljø, eldreomsorg, kultur og så videre. Han ramset opp mange sektorområder, men kunne ikke nevne konkrete hjertesaker han drev fram.

En hjertesak er etter min mening en konkret politisk sak som en politiker er engasjert i, som vedkommende brenner for og som hun vil drive fram for å få gjennomslag. Ofte springer slike saker ut av personlig erfaring, nær kontakt med dem det gjelder eller en sterk politisk overbevisning.

Én sak som er din
Det brukes store ord om Tajik med god grunn. Hun er godt kvalifisert, dyktig og uredd. Til og med Frps leder Siv Jensen omtalte Tajik som et stort politisk talent. Kristin Clemet i tenketanken Civita skrev at Tajik antagelig er den første statsråden i Norge som har mottatt trusler for den hun er – og ikke for det hun gjør eller sier.

Hvorfor har hun, med sin innflytelse, ikke gjort mer for å minske fremmedgjøringen hun selv ble rammet av?

Jeg berømmer henne for det hun har oppnådd av makt og posisjoner, og fordi hun står på og ikke gir opp.

Men blant alle lovordene er det noe som er fraværende: engasjement i hjertesaker.

En politiker har ofte saker vedkommende brenner for. Det store personlige engasjementet er det som driver dem. Ikke alle saker går gjennom, men politikere har klare visjoner, plan og tanker om hvordan samfunnet og Norge skal være. Et eksempel er Jonas Gahr Støres sin introduksjon av «Det nye norske vi» da han var utenriksminister. Det var hans visjon og tanker for det nye Norge.

Thorbjørn Jagland markerte seg med slagordet «Det norske hus» i 1996. Hva er Tajik sin visjon for Norge? Som redaktør av Utrop saumfarer jeg de fleste nyhetsmediene daglig, og det har jeg gjort i mer enn ti år. Jeg har fremdeles ikke fått med meg hva som er Tajik sine hjertesaker.

Kommuniserer godt
Riktignok er Tajik blitt mer åpen med tiden, og knytter personlige erfaringer til de saker hun mener noe om. Hun har meninger om mange ulike temaer, og tar modige standpunkt. Men det å ta standpunkt er ikke nødvendigvis det samme som å aksjonere for den saken etter at mediekjøret er over.

Tajik er også er god på kommunikasjon. Nettopp derfor er det underlig at jeg og menigmann ikke har fanget opp kronikk eller innlegg med gjentatte framhevinger av de saker Tajik driver eller ønsker å drive fram. For det er når en politiker driver fram «sine» saker at uenighet på ulike plan oppstår og allianser bygges. Hvilke saker har Tajik initiert og fått gjennomslag for? Hvilke saker driver hun fram nå? Hva er hennes visjon for et Norge i endring på grunn av for eksempel migrasjon, påvirkning fra EU og en aldrende befolkning?

Etter at Tajik ble valgt til Ap-nestleder skrev hun følgende på sin Facebook-side: «Livet har lært meg korleis mistenkeliggjøring og framandgjering kjennes. Det kjennes rått, som ein kald vinterdag. Nakent, som i eit ope landskap. Det kjennes som å stå i sterk vind uten le.»

Da lurer jeg på hvorfor hun, med sin innflytelse, kontakter og posisjon, ikke har drevet fram tiltak for å minske fremmedgjøringen som hun selv ble rammet av?

Store forventninger til Tajik
Tajik har vært meget tydelig på hun ikke er en innvandrerpolitiker, og jeg oppfatter at det er derfor hun er varsom med å bli assosiert med saker som integrering, diskriminering og asylpolitikk.

Samtidig leser jeg innlegg og uttalelser hvor hennes og foreldrenes vei til suksess har vært utfordrende nettopp på bakgrunn av kjønn, religion og etniske bakgrunn. Derfor lurer jeg på om Tajik i iveren etter å være en «vanlig» politiker har satt lokk på de saker og områder hvor hun har personlig erfaring og opplevelser fra.

Jeg og flere andre har store forventninger til Tajik. Vi har ventet i tålmodighet fordi Tajik var ung, hun var under «opplæring» hos Stoltenberg-regjeringen og ministerposten var som en trainee-opphold. Men Tajik er nå en av nestlederne i et av de største partiene i Norge. Og nå forventer vi mer handling og resultat. Ikke nødvendigvis i innvandringssaker, men i hvilken som helst sak.

Les Hadia Tajiks svar på neste side!

(Opprinnelig publisert på NRK Ytring 12.04.2015)