Ny leder og ny nestleder ved Antirasistisk Senter

Linda Tinuke Strandmyr er ny leder i Antirasistisk Senter.
Foto: Antirasistisk Senter
Linda Tinuke Strandmyr er ansatt som daglig leder, Hatem Ben Mansour som nestleder ved Antirasistisk Senter.
100Shares

– Vi var på utkikk etter en daglig leder og gjennomførte et omfattende arbeid for å finne
vedkommende. Underveis i prosessen ble det klart for meg som styreleder at vår fungerende leder var den aller beste til å møte de tre viktigste kompetansekravene som er stilt i stillingsutlysningen, ledelse, fagkunnskap om antirasisme og organisasjonskunnskap. I tillegg så jeg muligheten til å styrke laget ytterligere ved å besette stillingen som nestleder i samme prosess, sier styreleder i Antirasistisk Senter, Manuela Ramin-Osmundsen i en pressemelding.

Strandmyr ble ansatt som nestleder i juni og har fungert som daglig leder siden begynnelsen av september. Linda er utdannet lærer, og har jobbet lenge med antirasistisk og politisk påvirkningsarbeid. Hun har solid erfaring med å mobilisere, organisere og posisjonere.

Styrker antirasisme-arbeidet

Hatem kommer fra stillingen som prosjektleder for antirasistisk handlingsplan i Kirkens
Bymisjon. Han har jobbet operativt med utvikling av tiltak i felt, kompetansebygging om rasisme og antirasisme, økning av rekruttering av mangfold og ulik påvirkningsarbeid.

Han er utdannet jurist og har i flere år hatt sitt virke i utlendingsforvaltningen både som saksbehandler og som leder.

– Ansettelsen av både daglig leder og nestleder gir mulighet til å raskere være i stand til å løfte Senterets arbeid med formålet om å styrke det antirasistiske arbeidet. Linda og Hatem vil sammen med ansatte på Senteret kunne posisjonere organisasjonen i et nytt politisk landskap, svare på myndighetenes forventninger til å øke Senterets tilstedeværelse i andre byer enn Oslo, styrke detantirasistiske fellesskapet, videreføre de endringsprosesser som er igangsatt samt gi mer kraft i oppfølgingen av ansattes arbeidsmiljø i en tid hvor pandemien ikke slipper tak”, avslutter styrelederen.