Voldsdom setter vitne i underlig lys

0Shares
Latest posts by Tor Bach (see all)

Solheim hevdet i retten at han har viet seg til å få folk ut av det nazistiske miljøet. Han påberopte seg retten til å ikke forklare seg om han har vært aktiv i det høyreekstreme miljøet. Den gamle lederen i Viking ville ikke svare på om han hadde hatt noen ledende posisjon i miljøet, og påstod han bare hadde kjent Kvisler i halvannen måned før drapet. I følge Solheim hadde han første gang sett Kvisler på et avisbilde i 1998. Solheim hevder at han forsøkte å få Kvisler ut av miljøet.

I følge Solheims forklaring under forrige runde i retten skal han ha blitt skutt fordi han tystet på andre i miljøet. Nedre Romerike Herredsrett slår i sin gjennomgang av begivenhetene om kvelden den 26. November 1998, fullstendig benene bort under denne påstanden.

I dommen mot Terje Sjølie legger nemlig retten at bilen til Solheims kamerater, brødreparet Ken Rune Almendingen Nilsson og Kai Amund Almendingen, stanset og sperret veien for Sjølie. Deetter dukket Solheim og den kjente naziaktivisten Kjell Arne Karlengen opp til fots, hvorpå Solheim skal ha gått løs på bilen Sjølie satt i med et meterlangt balltre i metall. Sjølie skal deretter ha avfyrt fire skudd i kroppen på Solheim, hvorav to skadet Solheim, mens de to øvrige ble stanset av en skuddsikker vest.

Sjølie påberopte seg nødverge, men ble dømt fordi retten fant at det var plass til å kjøre forbi Nilssonbrødrenes bil på veiskulderen. Retten nevner ikkemed ett ord tysting som mulig forklaring på oppgjøret.

Pistoltrusler
Solheim er selv dømt til 90 dagers betinget fengsel for to tilfeller av trusler med pistol. Disse episodene fant sted i 1994. Han skal også, i følge en dom mot den kjente Hønefoss-nazisten, Tommy Tangen, ha kjøpt flere pistoler, hagler og en maskinpistol av Tangen så sent som i 1996.

Alle disse dommene stiller med andre ord Solheim, som i retten har forklart at han brøt med miljøet på grunn av den økende voldsbruken og fokus på symboler, i et særdeles underlig lys, særlig fordi Solheims E-postadresse ble brukt som kontaktadresse for et nazistisk band så sent som i januar 2001, flere år etter at Solheim etter eget utsagn skal ha forlatt miljøet. Det var på den nå nedlagte hjemmesiden til en kvinnelig nazist fra Bergen den aktuelle annonsen dukket opp. Teksten lød:
“Norske legion søker kvinnelig (og mannlig) vokalist (samt musikere). Trenger ikke å være sissel Kyrkjebø, men bør ha sunget litt i dusjen. Send mail m/interesse. Nasjonal hilsen.”

Monitor har den eneste eksisterende kopien av nettsiden, som ble laget på bergenskvinnens arbeidsplass, og annonsen fra “Norske Legion” er lagt ut som eneste annonse under overskriften “Oppslagstavle”.

Nettsiden til “Norges Søstre” ble lagt ut på nettet i desember 2000, og lå ute frem til den 22. januar i fjor, da Monitor avslørte kvinnen som stod bak. Hun ble da presset av sin fagforening og av arbeidsgiveren til å fjerne denne og en annen høyreekstrem nettside hun drev.

Kontaktadressen som oppgis i bandannonsen er [email protected], samme adresse som ble brukt som avsender for en e-post som ble sendt til Monitor den 19. desember, undertegnet Eirik Solheim. E-postens avsender klaget over at han mente seg feilsitert i vårt referat fra retten. For sikkerhets skyld, i tilfelle noen misbrukte Solheims avsenderadresse, sendte Monitor en mail tilbake til den oppgitte E-postadressen. Svaret vi fikk bekreftet innholdet i den første E-posten, og var fortsatt undertegnet Solheim.

Etter å ha overlevert materialet om nettsiden til Joe Erling Jahr ene forsvarer, Tor Eerling Staff, måtte undertegnede møte i tingrretten og forklare seg om nettsiden. Staff hevdet senere i sin prosdyre for tingretten at Solheim hadde vært i full jobb i nazimiljøet frem til januar 2001.

Underlig om Jahr
Solheikm forklarte seg om motsetninger innad i nazimiljøet, og fortalte at Kvisler tilhørte det Blücher-styrte nettverket Blood & Honour, mens han hevdet at Jahr oprinnelig tilhørte Bootboys. Det Solheim ikke nevnte var det faktum at Jahr kom inn i nazimiljøet i 1996, og at Bootboys Oslo først ble stiftet i 1997. Han nevnte heller ikke at den grupperingen som stod klar til å ta i mot Jahr da denne ble overfalt som 14-åring, var Solheims egen Viking-gruppe. Viking sendte i forbindelse med overfallet på Jahr ut en erklæring, hvor de truer med å straffe de ansvarlige på egenhånd. Det later med andre ord til at Solheims hukommelse har spilt ham et puss.