Straffes strengere ved partnerdrap

Menn som utsettes for vold, har ofte høyere terskel for å oppsøke hjelp

– Det virker som om domstolen tar for gitt at når flerkulturelle menn begår drap, så begår de æresdrap, forteller jurist Nasim Karim til NRK.

Straffen for et partnerdrap ligger på rundt 12 til 15 års fengsel, mens for partnerdrap begått av minoritetsmenn, så har straffen gjerne begynt på 15–16 år og oppover, sier juristen som har studert 112 partnerdrapssaker.

I avhandlingen hennes Partnerdrap – familietragedie eller æresdrap, kommer det fram at gjerningsmenn med minoritetsbakgrunn risikerer strengere straff i saker der ære antas å ha vært motivet, selv om mange av sakene dreier seg om samlivsbrudd eller barnefordeling.

– Lovgiver har kommet med uttalelser om at æreskriminalitet skal straffes strengere, samtidig så mangler man definisjonen på hva æreskriminalitet er, påpeker Karim. Dette åpner for at domstolene kan tolke et drap som æresdrap uten at det er det, mener hun.

Grovere handlinger
Forsvarsadvokat Harald Stabell mener problemstillingen er interessant, men får det ikke til å stemme med egne erfaringer i slike saker.

At avhandlingen viser at straffene i saker der gjerningsmannen har minoritetsbakgrunn ligger høyere, mener Stabell kan ha sammenheng med at handlingene i seg selv vurderes som grovere.

– Jeg tror ikke det er slik at betegnelsen æresdrap i seg selv er straffeskjerpende, men disse handlingene er ofte så alvorlige og kritikkverdige at det må en strengere straff til. Det at det blir definert som æresdrap skal ikke tas hensyn til isolert, sier Stabell til NRK.