– Vil styrke rekrutteringen

Stadig flere utenlandske turbusser og lastebiler burde få kabotasjekontroll, her en rapport fra Yrkestrafikkforbundet kommet frem til.
foto: flickr.com
– Allmenngjøring av tariffavtalene for gods- og turbil vil kunne bedre rekrutteringen til transportfagene. Under like konkurransevilkår vil transport være en vekstnæring som kan gi norsk ungdom gode og trygge arbeidsplasser i fremtiden, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet. 
0Shares

Han forutsetter da at norske transportselskap i økende grad vil rekruttere norsk arbeidskraft. Ved allmenngjøring vil det nemlig bli mindre lønnsomt å hyre inn utenlandske transportører med underbetalte sjåfører til å utføre transportoppdrag i Norge, såkalt kabotasje.

– Allmenngjøringen er først og fremst egnet til å sikre utenlandske sjåfører anstendige lønns- og arbeidsvilkår når de arbeider i Norge. Det vil styrke næringens omdømme og det vil bidra til likere konkurransevilkår mellom norske og utenlandske selskaper. Og norske transportører har vist at de kan konkurrere om de får anledning til det. Både gods- og persontransporten vil vokse i årene som kommer, og da trenger vi bedre rekruttering, sier Furøy, ifølge NTB.

 
Foto : ytf.no

Forbundslederen peker på at yrkesutdanningen i transportfag har hatt en svak økning de siste årene.

– Ved inngangen til mars var det 3245 søkere til videregående trinn I ”Service og samferdsel”, 647 søkere til videregående trinn II i Transport og logistikk og 352 søkere til læreplass i yrkessjåførfaget. To tredeler av disse har lærekontrakt. Mens mange av de 41 skolene som tilbyr yrkesutdanning i transportfag, har hatt god søkning, har andre vært nødt til å anstrenge seg for å fylle ledige plasser.