Flerkulturelle forbilder hedret av Kronprinsen

Kronsprinsregent Haakon sammen med en årets vinnere under torsdagens Top10-feiring.
Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff
Hans Kongelige Høyhet Kronprinsregent Haakon deltok under Top10s tiårsjubileum i Oslo Rådhus torsdag.

– Gode forbilder er viktig for alle. Vi trenger noen å se opp til, og noen som viser oss at drømmene våre kan bli til virkelighet. De internasjonale kvinner og menn vi har møtt i dag, viser at det er mulig. Vi får til så mye mer hvis alle nordmenn, uansett hvor de har røttene sine, får bidratt med sitt fulle potensiale, sa kronprinsen før han delte ut diplomer til årets 10 vinnere og Årets unge leder. 

Siden 2004 har Top 10 trukket frem 10 suksesshistorier hvert år som inspirasjon til andre kvinner og menn i lignende situasjoner.

Årets vinnere er kåret av en uavhengig jury, har bakgrunn fra fem verdensdeler, er i aldersspennet 20-55 og har markert seg i svært ulike sektorer, som gründere, offentlig sektor, store selskaper og som foredragsholdere og forfattere.

Vil drive videre: initiativtaker til Top10, og leder i Leadership Foundation, Lisa Cooper, hevder kåringen har lagt et godt fundament for mangfoldig kompetanse i Norge.
Foto : Privat

Handler om å inspirere
Også ordfører Fabian Stang berømmet arbeidet som har vært gjort i løpet av alle disse årene. I talen sin tenkte han spesielt på de neste generasjonene som skal bære Norge videre.

– Jo flere det finnes av dere, dessto flere vil bli inspirert til å levere det aller beste fra seg, var budskapet hans.

I en videohilsen fra direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, snakket hun om motivasjonen til å støtte bak et prosjekt som nå har strakt seg i ti år. 

– Vi har siden dag en fokusert på mangfold og synliggjøring. På å løfte frem flerkulturelle modeller i Norge, og for å motvirke negative bilder og stereotypier.

Ulike livsreiser
Som del av tiårsfeiringen var Top10-initiativtaker og leder i Leadership Foundation, Lisa Cooper, med på frokost- og dialogmøte med næringslivsfolk og politikere.

– Temaet var unge med innvandrer- og flerkulturell bakgrunn. Vi snakket om hvordan vi kunne hindre flest mulig fra å falle utenfor, og om hvordan vi i fremtidens Norge skal kunne lokke oss flere internasjonale talenter, sier Cooper til utrop.no. 

Har Top10 i løpet av disse årene vært mer obs på kompetansen og mennesket, enn på bakgrunnen til hver enkel vinner?

– Vi har profilert oss som et prosjekt som fremmer av førstegenerasjonen, de som kom til Norge fra 16 år og oppover, og som følgelig har en del erfaringer og bagasje. Her har vi hatt folk med språklige, kulturelle og andre type utfordringer, noe som gjør reisen deres lærerik og interessant for de fleste.

Topp-spisser mot næringslivet
Nå er det ti år med erfaringer, læring og minner. Hva ser du som veien videre for Top10? 

– Godt spørsmål. Jeg ser an i forhold til å satse mer på å jobbe i forhold til næringslivsrettede prosjekter. Samtidig tror jeg på at Top10 har tilrivet seg en såpass klar plass at det også er viktig å fortsette å jobbe med denne satsingen.