– Viktig å forebygge tvangsekteskap

IMDi-direktør Geir Barvik håper kommunene kan bosette flyktninger med opphold raskere.
Foto: Imdi.no
– Vi må være oppmerksom på hvordan vi kan forebygge tvangsekteskap, ufrivillige opphold i utland og andre overgrep mot unge, nå rett før sommerferien starter, sier IMDis direktør Geir Barvik (bildet).
0Shares

Han er glad statsrådene Solveig Horne og Torbjørn Røe Isaksen i et brev 8. juni, ber alle kommuner og fylkeskommuner ha ekstra beredskap mot tvangsekteskap, eller forsøk på det i sommer.

Statsrådene viser til at det hver sommer er flere tilfelle der norske ungdommer blir utsatte for tvangsekteskap eller forsøk på det. For i 2014 mottok de fire integreringsrådgiverne ved norske utenriksstasjoner tretten henvendelser om gjennomført tvangsekteskap, og 28 saker om personer som var etterlatt i utlandet.

– Det er svært viktig at alle som er i kontakt med ungdommer og familiene deres i hverdagen er oppmerksomme på at ungdommer kan være utsatt for tvangsekteskap eller forsøk på det. Vi vet at risikoen er ekstra stor i sommerferien, og derfor bør alle som jobber med unge vite hvor de kan finne informasjon dersom de frykter at noen er i faresonen, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne til imdi.no.

Viktig å videresende brevet
Statsrådene ber at brevet blir videresendt til alle grunn- og videregående skoler, til helsesøstre og til barne- og familievernet.

– Hvert år opplever flere skoler at enkelte elever ikke møter opp til skolestart. Det er viktig at hver kommune, fylkeskommune og skole følger opp elever som uteblir, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til imdi.no.

Klikk her for å lese brevet.