– Ta i bruk innvandrernes kompetanse

Flyktninger frykter at de må punge ut store summer for videregående utdanning
Mer enn 9 200 innvandrere har tatt norskprøven de siste to ukene. – Vi må ta i bruk innvandrernes kompetanse i større grad enn i dag, sier Gina Lund, direktør i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Norskprøven, som foregår digital, er den første i sitt slag i Europa, og prøven har mange fordeler, skriver NTB.

– Norskprøven gir innvandrere dokumentasjon på hva de faktisk kan av språket, ikke kun bestått eller ikke bestått. Det er en stor fordel for potensielle arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner, sier Gina Lund.

Hun mener at kompetansen til innvandrere kan benyttes i større i grad enn det den gjøres i dag.

– Norskopplæringen og norskprøven er en forutsetning for at vi skal få til det, sier hun.

Prøven er utviklet av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk og det er kommunene som har ansvaret for å gjennomføre prøvene. Norskprøven har vært digital siden våren 2014. I vår har mer enn 250 prøvesteder landet rundt arrangert prøver.   

Fakta om prøven

– Kandidatene får et prøvebevis som viser hvilket nivå de er på i enkeltferdighetene skriftlig, muntlig, lytting og lesing.

– De kan ta prøven i nærheten av der de bor.

– De er sikret en mer treffsikker vurdering, fordi prøven måler det den skal måle. Kandidater med dårlige lese- eller skriveferdigheter, kan for eksempel skåre bra på lytting og muntlig.

– Kandidatene kan ta opp igjen prøve i enkeltferdigheter, mens de tidligere måtte ta hele prøven om igjen dersom de strøk på en av delene.

– Den digitale prøven gir bedre mulighet for å avsløre feil og juks.

– Prøven er adaptiv, det vil si at kandidatene får en prøve tilpasset deres nivå.