Kommuner vil ha mer samordning på integrering

 
Foto: Skjerdump/IMDi/TNSGallup
Kommunene ønsker mer samarbeid med IMDi om kvalifiseringstiltak for innvandrere, og mer statlig samordning av kommunalt arbeid med bosetting og integrering, viser Kommuneundersøkelsen 2014.

Kommuneundersøkelsen er en årlig undersøkelse IMDi retter til alle kommuner i landet, i samarbeid med TNS Gallup. 203 av 428 kommuner har svart på undersøkelsen.

Blant kommunene som har deltatt i undersøkelsen har seks av ti kommuner som bosetter flyktninger, et eget resultatmål for introduksjonsprogrammet. Åtte av ti har enten årlig eller hyppigere rapportering til kommuneledelsen om resultatutvikling, og over halvparten har boligsosial handlingsplan eller plandokumenter som tar for seg mangfoldet i befolkningen.

45 prosent av spurte kommuner i øst og sør-landsdeler svarte at det fantes en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 70 prosent svarte at de hadde en handlingsplan mot æresrelatert vold, mens 87 prosent svarte at de også hadde handlingsplaner mot henholdsvis kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (se bildefaksimilet).

 
Foto : Skjerdump/IMDi/TNSGallup

Jobb- og boligmangel hindrer integrering
I undersøkelsen kommer det også frem at manglende tilgang på boliger og arbeidsplasser er det som særlig vanskeliggjør bosetting av flyktninger.

–  I dag er det mange flyktninger med opphold som skal integreres i norske kommuner, finne bolig og arbeid. Dette krever god planlegging lokalt, og ikke minst fleksible løsninger. Jeg skulle gjerne sett at enda flere kommuner benytter seg av det private utleiemarkedet, samarbeider med lokalt næringsliv, og åpner for at flyktninger selv finner bolig i kommunen, sier IMDi-direktør Geir Barvik.

Klikk her for laste ned hele undersøkelsen.