100 land vil forby atomvåpen

Stadig flere nordmenn sier nei til dette, viser en ny undersøkelse om atomvåpen fra Respons Analyse.
Foto: Gene Hunt
Regjeringer fra 100 land har nå forpliktet seg til å arbeide for å forby og avskaffe atomvåpen, ved å slutte seg til det såkale humanitære løftet.
0Shares
Nå ventes at det humanitære løftet vil føre til oppstart av en diplomatisk forhandlingsprosess innen 70-årsmarkeringen for atombombingen av Hiroshima og Nagasaki i august, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding.

Mobiliseringen rundt det humanitære løftet er et resultat av et initiativ som Norge under den rødgrønne regjeringen startet i 2013 for å skape ny giv i det internasjonale kjernefysiske nedrustningsarbeidet.

– Norge har imidlertid ennå ikke selv sluttet seg til løftet, selv om alle partier på Stortinget unntatt Høyre og Frp støtter opp om behovet for et internasjonalt forbud mot atomvåpen, sier generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp.

Foto: Arkiv
Foto : Flickr/ Werner Anderson

Vil starte diplomatisk prosess
Frustrasjonen med atomvåpenstatene er nå stor, fordi det gjennom det norskstartede initiativet har blitt lagt fram et vell av ny kunnskap som viser at risikoen som atomvåpen utsetter oss for, er mye større enn tidligere antatt. Og derfor mener Folkehjelpen det er viktig å starte en diplomatisk prosess for å fremforhandle en ny internasjonal avtale. En avtale som forbyr atomvåpen og legger press på atomvåpenstatene til å ruste ned.

– Nå er det opp til resten av verden å forby atomvåpen. Det er for risikabelt å fortsette å vente på atomvåpenstatene. Dette arbeidet må Norge ta del i, sier Tørres.