Kulturdepartementet gir 12,6 millioner til inkludering i kulturlivet

Viktig å bidra til at alle barn og unge har muligheten til å delta i kulturlivet, sier kulturminister Trettebergstuen.
Foto: Katrina Svarca
Er du opptatt av barn og unge, kunst og kultur? Nå kan du søke støtte til tiltak gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordning «Inkludering i kulturliv».

Tilskuddsordningen ble lansert høsten 2020 for å sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter. I fjor fikk 31 prosjekter til sammen fem millioner kroner i støtte.

I år er tilskuddsordningen økt med hele 7,6 millioner, til totalt 12,6 millioner kroner.

– For meg er det avgjørende å bidra til at alle barn og unge har muligheten til å delta i kulturlivet, uavhengig av bakgrunn og lommebok. Derfor er jeg veldig glad for at vi har fått til en økning i denne ordningen, og håper midlene vil bidra til å gjøre kulturen til en enda mer inkluderende og mangfoldig møteplass, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til Kulturtanken.

Kulturtanken får organiseringstilsyn

Formålet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Kulturdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å organisere ordningen.

– Deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter øker følelse av mestring, samhold og tilhørighet. Pandemien har vært krevende, og vi er derfor veldig glade for at ordningen videreføres med en vesentlig større ramme så flere barn og unge kan delta i kulturlivet uavhengig av økonomisk, kulturell eller sosial bakgrunn, sier Kulturtankens direktør, Øystein Strand.