Nasjonal læringspris til innvandrerkvinner


Foto: vofo.no
Under læringskonferansen deler Voksenopplæringsforbundet for første gang det nasjonale læringsprisen og vinneren er MAKS forening fra Dokka.

Voksenopplæringen begrunner utdelingen til MAKS for det arbeidet de gjør, særlig for kvinner med innvandrerbakgrunn.

– MAKS ønsker å gjøre en forskjell for nye «medvandrere» som vil ut i jobb, men som har problemer med å komme seg inn i det norske arbeidsmarked. Noen mangler både språkferdigheter og andre kvalifikasjoner som er etterspurt. Juryen mener de oppfyller kriteriet gjennom sitt engasjement for opplæring for og med innvandrerkvinner, og bidrar til å fremme kunnskap og kunnskapsformidling, mangesidig opplæring, kafedrift med ulike aktiviteter og muligheter der alle ønsker et utvidet og bedre liv som «medvandrer» i bygda og i Norge.

Foreningens medlemmer bruker sin bakgrunn til å aktivt påvirke i nærmiljøet:

– Noen av de som bidrar i læringsfelleskapet har vokst opp i krigsherjede områder, vært på flukt og bodd i flyktningeleir, og noen har aldri fått gå på skole. Men alle har arbeidslyst, kunnskaper og erfaringer, men vilje til å lære og ønske om å utvikle sine ressurser i fellesskap. I foreningen står alle sammen om å finne muligheter og framtidshåp. Derfor et det vesentlig at de som opplever problemene på kroppen også deltar i alle beslutninger, utforming og drift av foreningen. De jobber aktivt med å skape samarbeid med lokalt næringsliv, kommunens ledelse, organisasjoner og fagmiljøer.

Hvordan frivillighet skal integrere

Utdelingen skjer under Læringskonferansen, det første store arrangementet i Frivillighetens år.

Temaet blir blant annet hvordan bygge enda bedre samfunn i framtiden med integrering,
læring og deltakelse gjennom frivilligheten.

– Da jeg var frivillig i Antirasistisk senter, så lærte jeg bland annet å bli mer sikker på meg selv, og jeg fikk et engasjement for mange viktige saker. For eksempel så skrev jeg et blogginnlegg om det å være muslimsk jente i Norge, og det var dette innlegget NRK fant da de var på utkikk etter hvem som skulle spille Sana i serien Skam. Og sånn endte jeg faktisk som skuespiller. Så dette er et eksempel på hvordan frivillighet kan faktisk føre deg til karrieremuligheter, forteller skuespiller Iman Meskini.