– Kommunene må bosette flere flyktninger i 2016

IMDi-direktør Geir Barvik håper kommunene kan bosette flyktninger med opphold raskere.
Foto: Imdi.no
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber kommunene om å bosette 50 000 flyktninger i årene 2016–2019, melder de på sine nettsider.

– Behovet både for 2016 og de neste årene vil kunne øke, gitt den utviklingen vi ser av mennesker som søker beskyttelse i mange europeiske land i dag, sier Geir Barvik, IMDis direktør.

Tidligere i år besluttet Stortinget å innføre et ekstratilskudd på til sammen 50 millioner kroner som gis til kommuner som bosetter flere enn IMDi anmoder om.

Så langt i 2015 har hele 216 kommuner sagt ja til å bosette det antallet flyktninger de er blitt anmodet om eller flere. Dette er en økning fra foregående år. I 2013 hadde kun 77 kommuner slike vedtak, mens det samme tallet i fjor var 141.

– Jeg har tro på at flere kommuner vil si ja til å bosette det antall flyktninger IMDi anmoder om, slik at færre mennesker med lovlig opphold blir sittende og vente på mottak. Det er fortsatt mange som venter på å bli bosatt, og jeg har håp om at den positive tendensen vil fortsette, sier Barvik til imdi.no.

Anmodningene er sendt ut til alle landets kommuner. Oversikt på kommunenivå finner du ved å klikke her.