Lot skjegget gro, fikk ikke jobb

Da Ahmad kom frem til Gardermoen ble han tatt til side av en kvinnelig politibetjent. – Hun sa grunnen til at de hadde stoppet ham var svært alvorlig. (Illustrasjonsfoto.)
Foto: Robert Sharp
En muslimsk mann mente seg diskriminert på grunn av religion da han ikke ble ansatt etter fullført sikkerhetskurs i Nokas.
0Shares

Mannen klaget til Likestillings – og diskrimineringsombudet hvor han fikk medhold. Men da Nokas unnlot å endre reglementet sitt, klaget mannet igjen, denne gangen til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Der var det Nokas som vant frem, i desember i fjor, skriver Aftenposten.

Nokas har ansvaret for sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Nokas argumenterte for at sikkerhetskontrollører skal fremstå som nøytrale og fordomsfrie.

Likestillingsnemndas flertall var enig, og konkluderte med at et forbud mot religiøse symboler, deriblant lange skjegg, var «nødvendig og saklig på grunn av behovet for nøytralitet, og behovet for at det skapes respekt og ro».

Advokat Thorkil H. Aschehoug i advokatfirmaet Grette utgjorde mindretallet i Likestillingsnemnda. Han mener at sikkerhetsselskapet brøt diskrimineringsloven.

– Det prinsipielt interessante med nemndas vedtak er at det tillegger nøytralitetshensyn såpass stor vekt i en privat virksomhet. Vedtaket åpner dermed for en bredere bruk av forbud mot religiøse symboler i arbeidslivet, sier han.