Fordel med aktivitetsplikt for foreldre

Avvikler kontantstøtte: men regjeringen innfører rett til barnehageplass og støtte til de som ikke får plass eller er i barnehagen i mindre enn 19 timer
Foto: flickr.com
Kommuner som stiller krav til inntektsgrenser ved utprøving av gratis kjernetid i barnehage når ut til flere familier, viser en ny rapport fra Fafo.

Rapporten viser blant annet at det er knyttet sterkt positive erfaringer med aktivitetsplikt for foreldrene.

– Foreldre, og da særlig foreldre og familier med innflytterbakgrunn, har opplevd aktivitetsplikten som en mulighet til å lære norsk, og dermed til å følge opp barna i barnehagen. Tilbudet, for eksempel opplæring i norsk, samfunnskunnskap, foreldreveiledning og arbeidsmarkedstiltak, har vært individuelt tilpasset foreldrenes behov og ressurser, er en av vurderingene fra imdi.no om rapporten.

I tillegg har man klart å nå frem til flere familier.

– Her har dreiningen fra et universelt tilbud til inntektsbegrensning har gjort at kommunene har nådd fram til flere familier som ikke har hatt barna i barnehage tidligere. Kommunene har gjennom målrettingen kunnet utvide tilbudet til flere aldersgrupper og større geografiske områder.

Klikk her for å laste ned og lese rapporten