Flyktningstrøm presser kapasiteten til PU

Politiet hentet barna i friminuttet.
Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gule_politi_veste.jpg?uselang=nb
Politiets Utlendingsenhet (PU) har koblet inn Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etter å ha avdekket bekymringsfullt materiell hos flere nyankomne asylsøkere, skriver VG. Samtidig har man måtte innføre nye rutiner grunnet stadig flere nyankomne.

– Vi har gjort funn av materiell på søkerne som gir grunn til sikkerhetsbekymring, og vi har varslet PST. Dette har sikkert sammenheng med at flere ankommer våre lokaler enn tidligere. Det gjelder naturlig nok et mindretall, men det er tiltagende, og bekymringsfullt, sier sjef for Politiets utlendingsenhet (PU) Kristin Kvigne til VGNett.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter overfor VG at de er i dialog med PU, men ønsker ikke å gå i detalj på hva som er avdekket hos utlendingsenheten.

– Vi ser også en økning i bekymringsfull informasjon som kommer frem i forbindelse med den økende tilstrømningen av flyktninger fra konfliktområder, sier kommunikasjonsdirektør i PST Trond Hugubakken til VGNett.

Under et stort press
Forrige uke kom i underkant av 600 mennesker til PUs lokaler på Tøyen, og utlendingsenheten forteller at ankomsttallene for tiden er tre ganger så høyt som normalen.

Situasjonen har gjort at enheten måtte legge om rutinene for å imøtekomme den pressende strømmen. Dette innebærer at instansen har innført såkalte «miniregistreringer», som loggfører informasjon om ID, fingeravtrykk, tidligere visumsøknader og om vedkommende er etterlyst.

– Miniregistreringene sørger for at asylsøkerne kommer raskere ut i mottakene. Vi arbeider kontinuerlig med miniregistreringer, samtidig som vi henter tilbake søkere fra mottakene og gjennomfører den fulle registreringen, sier assisterende sjef for Politiets utlendingsenhet, Morten Hojem Ervik, til VGNett.