Norsk Folkehjelp: – Norsk beredskap må styrkes betraktelig

 
Foto: Norsk Folkehjelp
Etter 22. juli sa alle at norsk beredskap måtte styrkes betydelig. Men fire år etter er det klart at mye fortsatt gjenstår, konkluderte Norsk Folkehjelp etter helgens landsmøte.

Slik det er nå mangler en helhetlig tanke om beredskap og samfunnssikkerhet, mener Norsk Folkehjelp i en uttalelse vedtatt på organisasjonens landsmøte søndag, melder NTB.

– Alle landets kommuner må vite hvilke ressurser de har å spille på, og de frivillige kreftene som er så sentrale i den lokale beredskap må styrkes. Vi forventer at alle kommunepolitikerne nå tar ansvar ved å utarbeide beredskapsplaner og identifiserer samarbeid med frivillige ressurser, sier Finn Erik Thoresen, styreleder i Norsk Folkehjelp.

Først på stedet
Norsk Folkehjelp er en sentral aktør i redningstjenesten. Over 60 redningsgrupper er i beredskap og bistår hvert år ved mer enn 300 redningsoppdrag.

– Det er de lokale ressursene som først, og som regel alene, skal løse oppdraget når liv og helse er truet. I debatten om beredskap må man dessuten legge de faktiske truslene til grunn. De er oftest lokale. Hvis de ulike ressursene er vant til å finne hverandre i hverdagen finner de hverandre også lettere i større kriser, sier Thoresen.

Norsk Folkehjelp mener det er viktig at alle landets kommuner bidrar til at ressursene er rustet til å løse oppdraget den dagen katastrofen rammer.

– Vi trengs de lokale beredskapsplaner. Selv om dette er pålagt er det ikke alle kommuner som har slike beredskapsplaner i dag. Det må sikres gode rammevilkår for frivillige redningsressurser som må sees som en del av den helhetlige beredskapen. Myndighetene må legge fram en helhetlig plan for hvordan de ser for seg utviklingen av redningstjenesten, og denne må følges opp med bevilgninger, mener Norsk Folkehjelp.

Les hele uttalelsen fra landsmøtet

Link til pressebildet