– Norge hverken må eller kan legitimere Taliban

Norsk-afghanere og andre har kommet med protester overfor Talibans besøk i Oslo.
Foto: Anna A. Oftedal
Norsk-kurdiske aktivister er kritiske til de siste dagers Taliban-besøk i Oslo.

Norgeskomitéen i Kurdistans Arbeiderparti sier det å invitere Taliban på denne måten, med privatfly og beskyttelse fra PST kan anses som anerkjennelse fra Norges side.

– Vi alle vet hva Taliban og dets ledelse har gjort mot menneskeheten både i Afghanistan og hele verden. Norges myndigheter har invitert en bevegelse og svartelistet organisasjon som har drept massevis av mennesker. Blant annet har norske familier også lidd av å miste sine kjære. Denne bevegelsen skal ha stått bak de verste terrorangrepene i Afghanistan hvor ikke bare tusenvis av afghanere mistet livet, men også mange fra europeiske og vestlige land ble ofre til angrepene, ifølge en pressemelding.

Illusjoner om Taliban

Norske myndigheter hevder formålet med besøket er å forhandle med Taliban om humanitære kriser i Afghanistan, menneskerettigheter, skolegang for jenter og kvinner og deltakelse av kvinner i Taliban-regjeringen.

Ifølge de kurdiske aktivistene er det en illusjon å tenke at Taliban kan bidra med til å respektere menneskerettigheter, kvinnes-og barns rettigheter,

– At Norge mener dialog med en slik bevegelse er viktig og riktig, mens afghanere ikke har valgt dem, og at Norge hevder Taliban kan være mildere er naivt, horribelt og uttalelig partisk.

Norges myndigheter har invitert en bevegelse og svartelistet organisasjon som har drept massevis av mennesker.

– Blant annet har norske familier også lidd av å miste sine kjære. Denne bevegelsen skal ha stått bak de verste terrorangrepene i Afghanistan hvor ikke bare tusenvis av afghanere mistet livet, men også mange fra europeiske og vestlige land ble ofre til angrepene.

Ikke gi anerkjennelse

Regjeringen og staten må respektere Norges befolkning, og ikke svartelistede terrorister. Taliban kan og må ikke anerkjennes, ifølge aktivistene.

– Det er ikke våres interesse å betale for at Taliban skal komme til Norge og hevde med full ”respekt” og ”ære” at de kommer til dialog med aktivister fra Afghanistan, regjeringen i Norge og mange andre land, at de kommer til å bli en bedre Taliban.