Håper på mange forslag til Benjaminprisen 2015

Stolt skole: (f.v) Rektor ved Uranienborg skole Randi Tallaksen, ordfører Fabian Stang, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, elevrådsleder Astrid Rose Hegnar, juryleder Einar Ove Standal under utdelingen av årets Benjaminpris.
Foto: HL-Senteret
Benjaminprisen deles ut til skoler som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Nå oppfordres alle til å foreslå skoler til prisutdelingen 2015 innen fristen 1. oktober.
0Shares

Elevorganisasjonen sitter i juryen for Benjaminprisen, og håper at mange vil foreslå skoler år. Tidligere har både elever, foreldre, naboer, lærere og rektorer foreslått vinnerskoler. Nå kan både private og offentlige skoler fra hele landet kan meldes på innen fristen 1. oktober.

– Elever i dag er opptatte av at alle skal inkluderes, og da er det viktig at vi ser til de skolene som arbeider med slike problemstillinger på en god måte, sier lederen i Elevorganisasjonen, Kristoffer Hansen, i en pressemelding.

Hva er Benjaminprisen?
Benjaminprisen er en skolepris som deles ut årlig til en skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og alle diskriminerende holdninger og handlinger. Vinnerskolen skal arbeide grundig og langsiktig med temaene, involvere alle skolens aktører og være synlig både på skolen og i lokalmiljøet.

Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister på Holmlia i 2001. Prisen overrekkes av kunnskapsministeren og vinnerskolen får en pris på 100 000 kroner. Årets jury består av Marit Hermansen (lærer og Benjamins mor), og representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen, Elevorganisasjonen, Sametinget og HL-senteret. Senterets undervisningsavdeling er sekretariat for prisen.

Fjorårets pris ble tildelt Uranienborg skole.