Lanserer Nasjonalt antirasistisk nettverk

Likestillingsminister Anette Trettebergstuen skal til lanseringen av Nasjonalt antirasistisk nettverk.
Foto: Katrina Svarca
Samarbeidsprosjekt mellom Likestillingssenteret, Antirasistisk senter og Forandringshuset blir konkretisert.
128Shares

I 2021 startet organisasjonene forarbeidet med å etablere nettverket.

– Formålet med nettverket å skape en felles front mot rasisme. Medlemmene i nettverket vil være organisasjoner, stiftelser og andre aktører som jobber mot rasisme. Sammen skal vi skape en bred front som samler både norskfødte med innvandrerbakgrunn, utenlandsadopterte, nasjonale minoriteter, urbefolkning, og så videre. Vi mener at dette vil føre til mer gjennomslag og større slagkraft inn mot politikken og den strukturelle rasismen, ifølge en pressemelding.

Lansering skal være 11.02 hos Antirasistisk senter, og både likestillingsminister Anette Trettebergstuen og statssekretær Nancy Herz kommer.

Nettverket er et viktig tiltak som viderefører arbeidet som gjøres rundt om i landet.

– Vi trenger et nettverk som kan samle det gode arbeidet og nå ut til hverandre bedre enn det vi gjør i dag. Ikke minst trenger vi også å stå samlet opp mot rasisme for å sikre et mer mangfoldig og inkluderende Norge i fremtiden.