Mer til flyktninger, integrering og forebygging

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
På Statsbudsjettet 2016 økes bevilgninene for å møte det store antallet nyankomne som kommer til Norge grunnet flyktningkrisen i Syria og andre steder.

Statsbudsjettet legges frem i dag, og regjeringen konkluderer med at situasjonen er krevende og en “ekstrainnsats kreves” når det gjelder flyktning- og asylfeltet.

– Regjeringen følger flyktningsituasjonen nøye. På bakgrunn av oppdaterte prognoser vil vi komme tilbake med en vurdering av løyveendringer på utlendingsområdet, sier inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) til regjeringen.no.

 
Foto : Ilja C. Hendel

Sterk økning på enslige asylsøkere påvirker
Flyktningstrømmen er blitt mye større enn det Beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen (BGU) beregnet i juni. Særlig er det tallet på enslege mindreårige asylsøkere som har utfordret kapasiteten i mottaksapparatet.

Grunnet flyktningtilstrømningen kom regjeringen nylig med en ekstramidler for i år på til sammen 227,1 millioner kroner, hvorav 65 millioner av disse går til omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere. I statsbudsjettet for 2016 øker regjeringen særskilte tilskudd for denne gruppen med 25 millioner kroner.

– Arbeidet med bosetting i kommunane er svært viktig i dagens situasjon, med et økt uttak av overføringsflyktninger kombinert med en stor tilstrømning av asylsøkere, sier Horne videre.

Jobbintegreringen styrkes
Tallene fra budsjette viser også at regjeringen vil styrke integreringsarbeidet. Blant annet får Jobbsjansen 10 millionar kroner mer i forhold til Saldert budsjett 2015.

– For samfunnet og den enkelte lyktningen er det viktig å komme raskt i arbeid og få benyttet kompetansen sin. Vi foreslår derfor sju millioner kroner til bedre og mer systematisk kartlegging av flyktningers kompetanse, fortsetter Horne.

Gir mer til anti-radikalisering
Regjeringen presenterte også en tiltakspakke mot terror i revidert nasjonalbudsjett for inneværende år. En satsing som skal videreføres og styrkes i 2016. 

Får økte bevillinger: Politiets Sikkerhetstjeneste.
Foto : Hans-Petter Fjeld/Wikimedia

Satsingen viser blant annet til at bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) økes med 145 millioner kroner, kommunenes arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme med videreføres med ti millioner kroner. Samtidig gis det tre millioner kroner til mentorordning og økt kompetanse om radikalisering og voldelig ekstremisme i Kriminalomsorgen.

– Her er det som forventet. Dette arbeidet kan ikke gjøres uten økte midler, kommenterer leder i tenketanken Minotenk, Linda Noor, overfor utrop.no.

Klikk her for å ta en kikk på Statsbudsjettet 2016 (krever PDF-leser).

 
Foto : Privat