– En svært viktig pris for Tunisia

"Self-made-man" med sans for like muligheter: for selvstendig næringsdrivende og høyrepoltiker Yassine Arakia ble Norge mulighetenes og valgfrihetens land. Andre innvandrere må få samme sjanse til å oppnå drømmene sine, mener han.
Foto: Claudio Castello
Høyre-politikeren Yassine Arakia (bildet) mener utdelingen av Nobels fredspris til Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog er en anerkjennelse som kan styrke sivilsamfunnet i det hardt prøvede nord-afrikanske landet.

Fredag kunne Nobelkomitéen annonsere at kvartetten fikk tildelingen for sitt fredsarbeid i landet i forbindelse med den arabiske våren.

Kvartetten består av fagbevegelsen UGTT, arbeidsgiverorganisasjonen UTICA, menneskerettsorganisasjonen LTDH og den nasjonale advokatforeningen Ordre National des Avocats de Tunisie. Kvartetten kom i stand sommeren 2013 da demokratiseringsprosessen sto i fare for å bryte sammen som følge av politiske drap og omfattende sosial uro.

– Det er denne kvartetten, ikke de fire organisasjonene hver for seg, som tildeles årets fredspris, uttalte Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five fra talerstolen i Nobelinstituttet i Oslo.

Positive reaksjoner
Utdelingen har blitt godt mottatt blant kommentatorer, presse og i organisasjonslivet. I en kommentar i Aftenposten skriver Harald Stanghelle at Nobelkomiteen igjen viser at den har bedre fantasi enn alle som spekulerer i hvem som får fredsprisen.

Fredsrådets leder Hedda Langemyr kaller også nobeltildelingen for en “klar brobyggerpris”.

– Vi er veldig glade for at prisen i år går til sivilsamfunnet fremfor statlige ledere.
Dette er en aktiv brobyggerpris som tar sivilsamfunnets rolle og betydning på alvor og viser at samarbeid på tvers av religiøse, politiske og ideologiske skillelinjer faktisk kan gi vellykka resultater. I så måte er det en fantastisk pris som verdesetter mangfoldet som bor i ethvert samfunn, sier hun ifølge NTB.

Overrasket
Høyre-politiker og bystyrerepresentant i Oslo, Yassine Arakia, som selv har nord-afrikanske røtter fra Marokko, sier han ble overrasket over tildelingen til dels fordi media ikke hadde noen andre kandidater som favoritter.

– I fjor var det mange som hadde Tunisia som favoritt. Selv håpet jeg på at landet skulle få prisen. Mine favoritter da var tidligere president Mr. Marzouki og lederen av det islamistiske partiet Nahda, Rached Ganouchi, sier Arakia til utrop.no.

Hvor viktig er prisen for tunisierne og den tunisiske reformprosessen, særlig i lys av terrorangrepet tidligere i år?

– Jeg mener prisen er veldig viktig for den tunisiske reformprosessen på den måten at en så viktig pris vil gi den oppmuntring og annerkjennelse. I en vanskelig hverdag som Tunisia har er det viktig med støtte utenfra. Vi vet at noen i Tunisia er imot demokratiprosessen, og derfor trenger landet all drahjelp. Terrorangrepet tidligere i år har satt sine spor, ved at flere turister uteblir. Turistnæringen er viktig økonomisk for landet og for å beholde arbeidsplassene. Ved å gi prisen til Tunisia vil dette være en katalysator for at flere reiser til landet.

Stolthet blant nord-afrikanere
Videre forteller Arakia at mange nord-afrikanere, i Norge, som ute er stolte.

– Endelig har et nord-afrikansk land klart både å få til en demokratiseringsprosess på sin egen måte og samtidig få anerkjennelse fra en så stor institutt som Nobelkomitéen. Videre håper man på en smitte-effekt. Særlig i land som Libya, som dessverre sliter med å komme på beina etter år med splittelse, averunder Høyre-politikeren, som også oppfordrer relevante aktører i Norge til å ta imot vinnerne på en verdig måte når de skal ta imot prisen.