– Styrk rettighetene i utvisningssaker med barn

Arbeidsgruppe vil styrke barns rettigheter i utvisningssaker.
Foto: Scanstockphoto
En arbeidsgruppe har vurdert regelverk og praksis i utvisningssaker som berører barn. Blant annet foreslår den å styrke de prosessuelle rettighetene.
64Shares

Gruppen har vært ledet av lagdommer Elizabeth Baumann og ble nedsatt av Solberg-regjeringen, ifølge NTB.

En samlet gruppe foreslår blant annet at det som hovedregel ikke bør skje en utvisning dersom det ikke er reell mulighet for familien til å fortsette familielivet i et annet land i utvisningsperioden, for eksempel fordi en av familiemedlemmene risikerer forfølgelse der eller lignende.

– Arbeidsgruppen slår fast at det har skjedd synlige oppmykinger i den senere tid, blant annet gjennom høyere bevissthet rundt hensynet til barn og mer kortvarige innreiseforbud. Vi vil nå bruke tid på å avklare hvilke av forslagene i rapporten vi eventuelt vil følge opp, samt avklare om det er andre tiltak vi selv ønsker å utrede, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Gjort viktig jobb

Camilla Engeset, spesialrådgiver i Redd Barna, sier til Utrop at gruppen har gjort en meget viktig jobb og dokumenterer at barns rettigheter må styrkes i utvisningssaker.

Redd Barna støtter utvalget anbefaling om at utlendinger med barn i Norge som hovedregel ikke skal utvises ved brudd på utlendingsloven. Vi er også svært glade for at de foreslår at barns rett til å bli hørt må tydeliggjøres. Vi forventer at regjeringen raskt følger opp anbefalingene og at denne rapporten medfører et helt nødvendig løft for barns rettigheter i utvisningssaker som berører barn.