KrF krever stans i behandling av utvisningssaker med barn

Krfs Dag Inge Ulstein vil sette alle utlendingssaker med barn på vent.
Foto: Lene Tronrud/KrF
Kristelig Folkeparti krever at man setter alle utlendingssaker med barn på vent inntil en rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg blir behandlet på Stortinget.
219Shares

– Vi må få en slutt på galskapen, og nå har vi fått muligheten til å gjøre det, sier stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein (KrF) til Vårt Land.

Bakgrunnen er en rapport fra en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe som ble lagt fram tirsdag.

Gruppen har vært ledet av lagdommer Elizabeth Baumann og ble nedsatt av Solberg-regjeringen. Den har sett på saker som gjelder utvisning på grunn av grove brudd på utlendingsloven, og hvor den som utvises, har barn i Norge.

En samlet gruppe foreslår blant annet at det som hovedregel ikke bør skje en utvisning dersom det ikke er reell mulighet for familien til å fortsette familielivet i et annet land i utvisningsperioden, for eksempel fordi ett av familiemedlemmene risikerer forfølgelse der eller lignende.

På bakgrunn av dette vil Kristelig Folkeparti fremme et representantforslag allerede onsdag, der man ber regjeringen sette alle utlendingssaker som berører barn og deres foreldres opphold i Norge, i bero inntil rapporten er behandlet politisk.

– Arbeidsgruppen slår fast at det har skjedd synlige oppmykinger i den senere tid, blant annet gjennom høyere bevissthet rundt hensynet til barn og mer kortvarige innreiseforbud. Vi vil nå bruke tid på å avklare hvilke av forslagene i rapporten vi eventuelt vil følge opp, samt avklare om det er andre tiltak vi selv ønsker å utrede, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).