Norsk Folkehjelp: – Asylsøkere må få bo privat

 
Foto: Norsk Folkehjelp
– Mennesker på flukt må få bosette seg selv så fort de har vært gjennom nødvendig registrering og helsesjekk, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres (bildet).
0Shares

Hvis en asylsøker i dag velger å bo privat heller enn i mottak, mister man normalt den økonomiske basisstøtten, og man har heller ikke krav på sosiale ytelser. Dette gjør at det blir vanskelig for asylsøkere å velge å bo eksempelvis sammen med en ektefelle med opphold i Norge, eller sammen med annen familie eller venner.

– Med de økte ankomstene vi nå ser til Norge, må vi tørre å legge til rette for fleksible boløsninger for asylsøkere som fremdeles er i søknadsprosessen. Asylsøkere må derfor få lov å velge å bo privat uten å miste økonomisk støtte, sier Tørres, ifølge NTB.

Kan bosette seg privat – og opprettholde myndighetskontakt
Norsk Folkehjelp mener at asylsøkere bør få muligheten til bosette seg privat når de er gjennom registrering og obligatoriske helsesjekker.

– Å gi flere asylsøkere mulighet til å bo privat er et tiltak som norske myndigheter vil tjene økonomisk på, samtidig som det vil bidra til å lette det akutte behovet for mottaksplasser. En ikke skal glemme at det er fordeler ved asylmottak, men hun mener det kan løses ved at asylsøkere som velger å bo privat fortsatt må ha en visst tilknytning til et mottak eller et av UDIs regionskontorer.