– Innvandreres barn beviser at intergrering fungerer

«Jeg vokste selv opp i en familie hvor foreldrene måtte velge mellom SFO for det ene barnet eller barnehage for det andre», skriver Zaineb Al-Samarai.
Foto: Pressebilde
Sosiolog Are Skeie Hermansen mener at integreringen fungerer bedre enn mange synes å tro.
Xueqi Pang
Latest posts by Xueqi Pang (see all)

Ny forskning viser at minoritetsbarn aldeles ikke lever opp til fordommene som finnes om dem. Are Skeie Hermansen (32) fra Gjøvik er mannen som har skrevet doktorgrad om ungdommene, og mener at barn av innvandrere klarer seg mye bedre enn foreldene sine.

Innvandrernes barn er på full fart inn i middelklasseyrkene og har langt høyere sysselsetting og inntekt enn sine foreldre. Hermansens doktoravhandling belyser i fire frittstående studier sentrale sider ved integrasjonen av innvandrernes etterkommere i den norske velferdsstaten, melder Klassekampen.

– Det er kort fortalt at innvandrernes etterkommere opplever solid oppadgående sosial mobilitet sammenlignet med sine foreldre. Etterkommere gjør det som oftest like bra eller bedre enn jevnaldrende med etnisk norske foreldre, dersom de har vokst opp med liknende sosiale og økonomiske ressurser. Og de gjør det markert bedre enn innvandrerforeldrene, forklarer han.

Ifølge Hermansen, som er sosiolog ved Universitet i Oslo, er den økonomiske oppgangen er sterk blant innvandrerbarn fra Marokko, Pakistan og Tyrkia. Mens innvandrere fra Vietnam, Iran og India hadde et bedre utgangspunktet, og framgangen er fortsatt sterk. I kontrast er oppgangen mindre blant barn av chilenere. Barn av innvandrere fra vestlige land har bare marginalt bedre inntektsnivå enn foreldrene,

Språk er nøkkelen
Nybakt ph.d Are Skeie Hermansen tror skole og språk spiller stor rolle i integreringens suksess.

– Barna har helt andre forutsetninger for å lykkes i det norske samfunnet, og språk er avgjørende. Der innvandrerne først lærte seg mottakerlandets språk som voksne og innvandret etter å ha fullført sin grunnutdanning i hjemlandet, har etterkommerne lært norsk i barndommen og gjennomført norsk skole, sier Hermansen.