Nordmenn blir mindre negative til innvandrere

0Shares

Dette er det spørsmålet hvor de norske holdningene slår sterkest ut i negativ retning i en undersøkelse Statistisk Sentralbyrå (SSB) har gjort om holdinger til innvandrere. Bare 5 prosent mener det bør innføres lettelser, mens fire av ti mener en bør beholde nåværende ordning.

Det er en markant endring i holdningene i forhold til tidligere målinger. Våren 2000 mente 64 prosent at “Norge bør gi opphold til flyktninger og asylsøkere i minst samme omfang som i dag”. De som mener det “bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge” eller at “adgangen til å få opphold bør være som i dag”, utgjør nå 44 prosent.

Andelen som ønsker en skjerpet holdning til mottak av flyktninger, har økt med hele 20 prosentpoeng.

Sterk fokusering i media på negative hendelser rundt innvandring og behandling av søknader påvirker ellers holdningene i negativ retning, mens sterk fokusering på flyktninger i nød påvirker holdningene i en positiv retning, ifølge SSB.

Ser på innvandrere som trussel

Påstanden “Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet” utløste flest innvandrerkritiske svar. 45 prosent sa seg helt eller nokså enige i denne påstanden. 41 prosent var helt eller nokså uenige.

Oppfatningen av innvandrere som en “kilde til utrygghet i samfunnet” er like utbredt i Norge som i gjennomsnittet av EU-landene.

Sverige og Finland skiller seg igjen ut med de mest innvandrerpositive holdningene. Andelen som oppfatter innvandrere som en kilde til utrygghet, var langt lavere der enn i Norge.