Ny rapport om innvandring og utvandring

0Shares

SOPEMI-rapporten gir ei oversikt over nye reglar på utlendingsfeltet og beskriv korleis innvandringspolitikken utvikla seg i fjor.

Rapporten omhandlar asylstraumar, familiesameining, arbeidsinnvandring, ulovleg innvandring, søknad om å bli norsk statsborgar, integreringspolitikk, rasisme og diskriminering. Rapporten samlar òg aktuell statistikk.

Last ned her: SOPEMI Norway 2002 Word-format