Norge skjerper grensekontrollen

Fra og med i morgen tidlig er man nødt til å ta med gyldige utreisedokumenter (som pass) for å komme inn og ut av Norge, som her ved Svinesunds grenseovergang.
Foto: Asgeir S. Nilsen
Fra og med torsdag morgen innfører regjeringen midlertidig grensekontroll for å hindre at personer som ikke har nødvendige reisedokumenter kommer inn i landet.  

Ifølge justis- og beredskapsminister Anders Anundsen er dette nok et tiltak for å få bedre kontroll på asyltilstrømmingen.

– Vi iverksetter midlertidig grensekontroll på fergerutene mellom Norge og det europeiske kontinentet. Det innføres også en ytterligere skjerping av den såkalte territorialkontrollen i grensenære områder. Formålet er å bedre kunne hindre innreise for personer som ikke har nødvendige reisedokumenter til Norge, sier Anundsen til regjeringen.no.

 
Foto : Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Også økt kontroll mot svenskegrensen
Ifølge justisministeren vil det også bli økt kontroll på grensene mot Sverige. I tillegg vil det bli innført krav til rederiene om sjekk av dokumenter ved ombordstigning på fergene. Dette innebærer i praksis at personer som ikke har gyldige reisedokumenter til Norge, kan bli avvist allerede ved fergeterminalene på kontinentet.

– Vi trapper ytterligere opp kontrollen i grensenære områder i Østfold og Hedmark. Ytterligere innskjerping av grensekontrollen på land vurderer vi fortløpende.

Nye svenske regler er “norske”
Tirsdag ble det kjent at Sverige ikke lenger evner å ta imot så store asylankomster som i dag. Justisministeren hevder på sin side at sier de nye svenske reglene ikke er spesielt strenge sett opp mot det Norge allerede har innført.

– Flertallet av de nye svenske asylreglene er enten gjeldende norsk lov allerede, eller de er foreslått av regjeringen i høst og en del av avtalen som er inngått i Stortinget om skjerpelser i norsk utlendingslov.

Lenken til illustrasjonsbildet