SSB-funn: muslimske menigheter i vekst – færre jøder


Foto: Claudio Castello
I løpet av de siste fem årene har medlemstallene i muslimske menigheter vokst med 44 prosent. I dag er 141.000 av muslimene i Norge registrert som medlemmer i islamske trossamfunn.

Funnene kommer fra Statistisk sentralbyrås oversikt over medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i 2015.

Kristne trossamfunn er fortsatt den største gruppen utenfor Den norske kirke med i alt 296.500 medlemmer, men her har medlemstallet falt med 12,1 prosent siden i fjor.

I alt er det per 1. januar 2015, 559.000 nordmenn som tilhører trossamfunn utenfor den norske kirken, noe som utgjør 11 prosent av befolkningen. Flest muslimer kan man finne i Oslo, der vel 58.000 personer er medlemmer i muslimske menigheter.

Samtidig er det kun registrert 747 medlemmer i jødiske trossamfunn i Norge i dag, noe som er en nedgang på 8,8 prosent siden 2011, viser funnene.