Forlenger grensekontrollen

Skjerpes: Grensekontrollen ved svenskegrensen skal bli strengere. Det har regjeringen bestemt. Svinesund (bildet) er den travleste av grenseovergangene
Foto: Flickr
Regjeringen har besluttet å forlenge den midlertidige grensekontrollen på indre Schengen-grense med inntil 20 dager.

Ifølge regjeringen.no skal grensekontrollen skal gjennomføres på samme nivå som i dag.

– Tiltaket videreføres for å hindre at personer som ikke har nødvendig reisedokumenter kommer inn i landet, og sørger for at vi får bedre kontroll på asyltilstrømmingen til Norge, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Foto: Arkiv.
Foto : Frp.no

26. november ble midlertidig grensekontroll innført, med personkontroller på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland.

Fra regjeringens side vurderes det fortløpende om det er behov for å forlenge perioden, og om det er behov for å utvide grensekontrollen til også å gjelde luft- og landegrense.

Signaliserer ytterligere grensestyrking
Samtidig åpner andre stemmer i grensekontrollsdebatten for enda sterkere virkemidler. Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge mener at den frie flyten over landegrensene som vi har med Schengen-avtalen, setter Norge under et stort press. 

 
Foto : Senterpartiet

– Yttergrensekontrollen i Schengen-området har spilt fallitt. Tiden er nå moden for å se på alternativ, som for eksempel en revitalisert passunion med våre nordiske naboer, sier Klinge til Tidens Krav.