Kritiserer kutt av UNRWA-støtte

 
Foto: Norsk Folkehjelp
Fagforbundet og Norsk Folkehjelp reagerer sterkt på regjeringens kutt i bevilgningene til UNRWA, FNs organisasjon for palestinske flyktninger.
0Shares

– Kuttet strider med regjeringens ambisjoner om å hjelpe flyktninger i nærområdene, sier utenlandssjef Kathrine Raadim i Norsk Folkehjelp (bildet), ifølge NTBInfo.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, mener på sin side at kuttet ikke gir noe mening.

– I Libanon alene er det nå rundt 300 000 palestinske flyktninger som faller utenfor mange av de øvrige støtteordningene rettet mot flyktninger, for eksempel gjennom UNHCR. De ca 44 000 palestinske flyktningene fra Syria henvendes også til UNRWA for bistand i Libanon, sier hun, ifølge NTBInfo.

I økonomisk uføre
En fersk rapport fra UNRWA i Libanon om levekårene for palestinske flyktninger fra Syria viser at de har brukt opp alle sine sparepenger, står i gjeld og har store problemer med å klare seg. I statsbudsjettet for 2016 er den norske bevilgningen til UNRWA redusert med 25 millioner. Dette selv om UNRWA allerede står overfor enorme utfordringer i å dekke palestinske flyktningers grunnleggende behov.

– I Libanon, som nå i tillegg huser 1,2 millioner flyktninger fra Syria, vil et kutt i støtten til de palestinske flyktningene i praksis være å sette mennesker i nød opp mot hverandre. Det kan tvinge flere på videre flukt og bidra til en generell forverring av situasjonen for flyktninger i Libanon, sier Raadim.

UNRWA har i flere år vært i alvorlig finansiell krise på grunn av manglende bevilgninger, i en periode da organisasjonens ansvar for palestinske flyktninger på Gazastripen, i Syria og i Libanon har blitt stadig mer krevende. UNRWA får ikke regulære bevilgninger gjennom FN og er avhengig av årlige bevilgninger fra enkeltland.

– På Gazastripen gjør UNRWA en avgjørende jobb for at den traumatiserte befolkningen, et flertall av dem flyktninger, skal ha grunnleggende tjenester etter krigen sommeren 2014. UNRWA skulle hatt større, ikke mindre, bevilgninger, sier Nord, ifølge NTBInfo.