– Alderstestingen av asylsøkere er altfor usikker

 
Foto: Wikimedia Commons. Illustrasjonsbilde.
Leger er kritiske til metoden som brukes for å teste alderen til asylsøkere.
0Shares

Asylsøkere under 18 år har særskilte rettigheter i henhold til FNs Barnekonvensjon. Derfor har det store konsekvenser for unge asylsøkere hvilken alder myndighetene mener at de faktisk har. Men metoden UDI nå bruker for å teste alderen til dem som oppgir at de er under 18, er mangelfull, hevder legene Ellen Annexstad, Lill-Sofie Ording Muller, Ingebjørg Fagerli og Ketil Størdal i en kronikk i VG.

– Undersøkelsen har siden 2009 bestått av undersøkelse og røntgen av tenner samt røntgen av hånden for fastsettelse av skjelettets modning. Undersøkelsene suppleres av enkle helseopplysninger. Resultatene vurderes av barnelege, og konklusjonen formidles til UDI i form av sannsynlighet for alder over eller under henholdsvis 18 eller 15 år. Fra november 2015, med bakgrunn i den kraftige økningen i antall enslige mindreårige asylsøkere, har UDI besluttet å forenkle aldersundersøkelsen, slik at plassering i ordinært eller skjermet ungdomsmottak baseres på røntgen av hånden alene, skriver de fire legene. 

Det som er bekymringsfullt med denne metoden, er at det er stor variasjon i skjelettmodningen, mener legene.

– Barn vokser i ulik takt, og er ferdig utvokst til ulik tid. Variasjonen i skjelettmodning er særlig bred i alderen 16-18 år. Eksempelvis er standardavviket for gutter 17 år beregnet til 15 måneder. Det betyr at to av tre som får fastslått skjelettalder 17 år vil være mellom 15,8 og 18,3 år gamle. 95 prosent av dem vil være mellom 14,5 og 19,5 år gamle.

Anbefaler leger å ikke delta
Sentralstyret i Legeforeningen konkluderte i 2010 med at leger ikke burde delta i arbeidet med testingen, grunnet svak metode.

– Ved slike oppdrag har vi et stort ansvar. Ifølge våre etiske regler må legen ikke bruke medisinske metoder hun finner faglig ukorrekte. Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og ivareta den enkelte pasients interesse og integritet, skriver legene.

Alderstesting av asylsøkere:

  • Av de over 5000 som har kommet til Norge i 2015 som har oppgitt å være under 18, mistenkte UDI at over 1300 for å ha oppgitt feil alder 
  • Hvis en asylsøker er under 18, har de særskilte rettigheter
  • UDI ansetter leger til å gjøre tester for å vurdere om asylsøkeren er alderen de oppgir å være
  • Leger er kritiske til metoden som brukes fordi den kun baserer seg på røntgen av hånden, for her kan det oppstå stor variasjon