Støttekutt ga avvikling av antivoldkurs

Vold er ikke greit som del av barneoppdragelsen, men pave Frans sitt utspill må sees i lys av kulturen han er oppvokst i, mener Det katolske bispedømme

I 2013 og 2014 var norske mottak pålagt å gjennomføre såkalte antivoldkurs som skulle forebygge vold, seksualisert vold og seksuelle overgrep mot kvinner. Kursene rettet seg mot menn, og ble holdt som en del av introduksjonsprogrammet for nyankomne asylsøkere.

Ved inngangen til 2015 ble økonomisk støtten til tolkeutgifter kuttet, og mottakene har i ettertid måtte betale kostnadene selv.

– Det er forferdelig viktig at vold, seksualitet og likestilling settes eksplisitt på timeplanen. Gjør det ikke det, forblir det et usynlig tema. Vi vet også at asylsøkere kommer fra kulturer der det til dels er andre normer og syn på handlinger, rettet for eksempel mot kvinner. Vi vet også at veldig mange av dem som kommer, har med seg en traumehistorie som sammen med en uavklart livssituasjon, øker risikoen for aggressiv atferd, hevder psykologspesialist Per Isdal i Alternativ til Vold til VG.

Forebyggende i normforskjeller
Han mener at disse kursene er viktig for forebyggende arbeid, spesielt i sammenheng med kulturforskjeller.

– Vi vet at asylsøkere kommer fra kulturer der det til dels er andre normer og syn på handlinger, rettet for eksempel mot kvinner. Vi vet også at veldig mange av dem som kommer, har med seg en traumehistorie som sammen med en uavklart livssituasjon, øker risikoen for aggressiv atferd.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug vil at slike kurs skal være obligatoriske på mottak der det er naturlig. 

– Vi vil sikre at disse kursene skal være på alle mottak der det er naturlig, og vi er også interessert i å gå nærmere inn på hva slags tema som tas opp her, sier Listhaug til VG.