Tre av fire EMA i jobb eller utdanning

 

Andelen enslige mindreårige i arbeid eller utdanning er en del lavere enn tilsvarende andel i befolkningen generelt i samme aldersgruppe (86 prosent), melder imdi.no

Nær to av tre av de enslige mindreårige flyktningene har bakgrunn fra Asia, mens nær én av tre har bakgrunn fra Afrika. Hele 90 prosent har bakgrunn fra landene Afghanistan, Somalia, Irak, Sri Lanka, Etiopia og Eritrea. 44 prosent kommer fra Afghanistan.

Nesten halvparten av alle personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger i denne perioden, har flyttet fra bosettingskommunen sin, og mange bor i Oslo. De fleste er i arbeid, utdanning eller i introduksjonsprogrammet, men inntektsnivået er ofte vedvarende lavt.

Lengre botid gir bedre økonomi
Samtidig øker andelen sysselsatte med alder og botid i Norge.

– For mennene ser vi denne andelsøkningen, og kvinnene i større grad tar utdanning, også i kombinasjon med jobb (figur 6). De enslige mindreårige kvinnene i alderen 18–29 år er få i antall, men sammenlignet med kvinner i befolkningen og blant de andre mindreårige flyktningene skiller de seg ut med en betydelig høyere andel som mottar kontantstøtte eller ytelse som enslig forsørger, kommer det frem fra statistikkene.

Klikk her for å lese hele SSB-rapporten.