Norske myndigheter vil følge opp forskjellsbehandling

Norge følger opp rapporteen om rasistisk profilering av flyktninger fra krigen i Ukraina.
Norge følger opp spørsmålet om forskjellsbehandling av flykninger ved grenseovergangene i Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Fra representant Grete Wold (SV) kom det spørsmål til justis- og beredskapsministeren, som ble overført til utenriksministeren, ifølge regjeringen.no:

– Flere medier har siste tiden meldt at utenlandske studenter, personer med afrikansk bakgrunn og andre har rapportert om rasisme på grenseovergangene fra Ukraina til blant annet Polen. Vil statsråden ta opp denne uakseptable praksisen med sine statsrådkollegaer i de aktuelle landene?

I sitt svar skriver Huitfeldt at man står overfor den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig.

– Under mitt nylige besøk til Polen fikk jeg selv erfare situasjonen ved grensen ved Dorohusk grensestasjon og møtte nyankomne flyktninger på et mottakssenter der. Det gjør sterkt inntrykk å møte mennesker som flykter fra krigens redsler. Det er også sterkt å se den generøsiteten nabolandene nå viser. Norge bidrar med betydelig bistand til Ukraina og til landene som nå mottar mange flyktninger.

Følger opp

Videre skriver hun at Norge følger opp spørsmålet om forskjellsbehandling i FN-sammenheng.

– Tidligere denne uken vedtok FNs menneskerettighetsråd med solid flertall en resolusjon (L49/L1) om situasjonen i Ukraina, hvor poenget om diskriminering understrekes. I denne resolusjonen slås det fast at “all those fleeing from the conflict should be protected without discrimination”. Dette er et prinsipp vi vil ivareta og målbære i enhver sammenheng.