-Introduksjonsprogram gjelder ikke alle

0Shares

Den nye introduksjonsloven er banebrytende. Den innebærer et brudd med sosialhjelpsordningen som i stor grad har fungert stigmatiserende for innvandrere som gruppe og vært passiviserende for den enkelte. Introduksjonsstønaden, som erstatter sosialhjelpen, er koplet opp mot deltakelse i introduksjonsprogrammet, skriver hun.

Les hele kronikken i Dagbladet: Like behov – ulike rettigheter?