-Introduksjonsprogram gjelder ikke alle

Loven om introduksjonsprogram gjelder for noen nyankomne, men ikke for alle. Flyktninger og deres familiemedlemmer kan bli prioritert. Arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer kan bli ekskludert fra ordningen, påpeker Manuela Rami Osmundsen, assisterende direktør i UDI.

Den nye introduksjonsloven er banebrytende. Den innebærer et brudd med sosialhjelpsordningen som i stor grad har fungert stigmatiserende for innvandrere som gruppe og vært passiviserende for den enkelte. Introduksjonsstønaden, som erstatter sosialhjelpen, er koplet opp mot deltakelse i introduksjonsprogrammet, skriver hun.

Les hele kronikken i Dagbladet: Like behov – ulike rettigheter?