Færre innvandrerbarn søker hjelp etter overgrep

Barn og unge med innavandrerbakgrunn søker sjeldent om hjelp etter seksuelle overgrep. Illustrasjonsbilde
Foto: Arbeiderpartiet
På grunn av skam og tabu søker innvandrerbarn i mindre grad enn etnisk norske barn hjelp etter seksuelle overgrep, tror forskere bak en ny rapport.

Onsdag forrige uke ble rapporten Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn lansert. Den er skrevet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)Forskerne bak den nye rapporten sier tallene er for små til å konkludere sikkert, men tyder på at en lavere andel av barn og unge med innvandrerbakgrunn oppsøker hjelp enn norske.

– Skam, skyld og tabu er generelt fremtredende når det gjelder seksuelle overgrep hos barn. Det kan se ut som om terskelen for å søke hjelp er enda høyere når det gjelder barn med innvandrerbakgrunn, sier Mira Elise Glaiser Holthe, en av forskerne ved (NKVTS) til Aftenposten.

Hauge mener at det er høyere terskel blant innvandrerforeldre om å oppsøke norske hjelpeinstanser. 

– Blant foreldre med innvandrerbakgrunn kan barrièrer mot å søke hjelp være høyere enn blant etnisk norske. De kan ha lite kunnskap om hvordan politi og barnevern kan hjelpe, og mange kan derfor være tilbakeholdne med å kontakte hjelpeinstansene.

Flere gutter enn jenter
Når det gjaldt barn med innvandrerbakgrunn, var flere barn henvist av barnehage og skole, mens norske barn oftere ble henvist og fulgt av politi til medisinsk undersøkelse.

Blant barn som ble henvist til medisinske undersøkelser grunnet mistanke om seksuelle overgrep, var andelen gutter dobbelt så stor i gruppen ikke-vestlige barn – uten at forskerne kan si noe om hva det skyldes. Men også andre undersøkelser viser at gutter med innvandrerbakgrunn i større grad rapporterer seksuelle overgrep.