Eget studie om integrasjon

Fra høsten 2003 tilbys "Årsenhet i Etnisitet og flerkulturelle samfunn" ved Universitetet i Oslo.

Dette studiet gir deg grunnleggende kunnskap om integrasjon og møter mellom kulturer. Studiet er for deg som er interessert i området, men som ikke ønsker å ta et treårig bachelorprogram.

Det passer også godt hvis du ønsker videreutdanning i forhold til å arbeide med flerkulturelle spørsmål eller med mennesker fra andre kulturer enn vår egen.

Årsenheten er sammensatt av tre fag: Sosiologi bidrar med kunnskap om integrasjon og avvik, psykologi bidrar med kunnskap om kulturell og krysskulturell forståelse, og sosialantropologi bidrar med kunnskap om andre kulturer.

Denne kombinasjonen av fag gir deg et unikt innblikk i temaet, i og med at du lærer å se det samme fenomenet fra flere ulike sider. I løpet av studiet velger du deg en av verdens kulturer som du spesialiserer deg på. Dette gir deg spisskompetanse og sørger for faglig fordypning.

Årsenheten gir deg kompetanse i forhold til integrering og flerkultur. Sammen med erfaring, eller en annen utdanning, kan årsenheten være til god hjelp i en rekke yrker. Forståelsen av kulturelle forskjeller og hvordan du kan arbeide med disse, er viktig innenfor mange organisasjoner.