Én av ti politistudenter har innvandrerbakgrunn

Foto: Illustrasjon.
Foto: Aon R. Naqvi
Ti prosent av studentene ved Politihøgskolen har minoritetsbakgrunn, viser en ny undersøkelse som høgskolen har gjort.

Haron Siad og medstudenten Soleman Younas tilhører den tidelen av årets 720 studenter på Politihøgskolen som har innvandrerbakgrunn.

23-åringen sier at hans somaliske bakgrunn kan være til hjelp i jobben som politimann.

– Språket vil være det viktigste virkemiddelet vi har til å avverge en misforståelse eller en eskalerende situasjon.

Selv om én av ti studenter av årets kull har innvandrerbakgrunn, har de fortsatt en vei å gå når det gjelder rekruttere folk med ikke-vestlig bakgrunn, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøyskolen.

Foto: Arkiv.
Foto : Aon R. Naqvi

– Det som er viktig er å finne de gruppene med innvandringsbakgrunn som vi er særlig interessert i.

– Bare fordeler
Nestleder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD, Anita Rathore sier at det bare er fordeler med å ha politibetjenter med innvandrerbakgrunn.

– Det handler om at politiets arbeid er avhengig av publikum. Jo større kontaktflate betjentene har desto bedre er det for politiet.