Kritisk til «å iverksette vedtak før endelig vedtak»

Det er i strid med Den Europeisk Menneskerettskonvensjon å iverksette vedtak før endelig vedtak, i følge Advokatforeningen.
Foto: Council of Europe
Sylvi Listhaug foreslår at vedtak, f eks om utkastelse fra Norge, skal kunne settes ut i livet før alle trinn i klageprosessen er fullført. Forslaget kommer i konflikt med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), mener Advokatforeningen. 
0Shares

Et av forslagene til innvandringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) har til innstramninger i innvandringspolitikken går ut på at utlendingsloven skal gi rom for at visse typer vedtak skal kunne iverksettes før vedtaket er endelig. Dette innebærer at en asylsøker kan bli tvangsreturnert uten at en klage på vedtaket er vurdert. 

– Dette kan da gjøres umiddelbart, uten at det i realiteten er mulig å klage på vedtaket, eller i hvert fall ikke er mulig å få vurdert innholdet i klagen, forklarer Andreas Furuseth, politisk seniorrådgiver i NOAS.

Furuseth mener dette er alvorlig fordi søkeren kan ha meget vektige grunner for ikke å bli sendt tilbake til det landet han har oppholdt seg i eller som formelt er ansvarlig for asylsøknaden

– Vi har sett mange tilfeller av slike i «Storskog-sakene» hvor retur til Russland kan være svært alvorlig for flere av de som har søkt asyl i Norge. Dersom søkeren sendes ut umiddelbart, vil ikke disse innvendingene mot en retur bli vurdert før tidligst etter at returen er gjennomført. Særlig bekymringsfullt er det at regjeringen har foreslått at en utlending i visse tilfeller kan avvises direkte på grensen av en polititjenestemann.

I strid med konvensjon
Advokatforeningen er også klokkeklar på at forslaget er i strid med EMK. Foreningen ledes av høyesterettsadvokat Erik Keiserud, som sammen med utvalget for asyl- og utlendingsrett har skrevet høringsuttalelsen.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har også overlevert en 42-siders høringsuttalelse til Justisdepartementet.

“Alle, til tross for at forslaget også gir rom for unntak der asylsøkeren vurderes å være i fare i opprinnelseslandet, bør få bli til endelig vedtak er fattet,” skriver de. Organisasjonen sier videre at dette bør skje helt automatisk og at det å forkorte denne prosessen, ved å iverksette vedtak som ikke er prøvd i de vanlige instansene, vil øke faren for at asylsøkere deporteres til land der de er i fare.

Fredrik Sperling er pressetalsperson for UNHCR i Nord-Europa, og sier til Utrop at organisasjonen er aller mest bekymret over forslaget om å innskrenkning i retten til å gjenforenes med sin familie, samt forslaget om forlenget tid før man kan få permanent opphold. Han understreker at det er jurister med høy kompetanse innen flyktning- og asylrett som står bak vurderingene i UNHCR.