Regjeringen vil kompensere kommuner for ubrukt flyktningkapasitet

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen håper kompensasjon vil gjøre det enklere for kommunene å bygge opp mottakskapasitet.
Foto: Arbeiderpartiet
Regjeringen foreslår å kompensere kommunene med 50.000 kroner for hver flyktningplass som de stiller til rådighet, men som ikke blir brukt.
61Shares

– En kommune skal ikke straffes for å ha gjort en tilretteleggelse for en plass som ikke er brukt. Da skal vi stille opp og gi en kompensasjon for det, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen fredag.

Regjeringen foreslår at kommunene skal få utbetalt 50.000 kroner i kompensasjon hvor hver plass de er anmodet om å opprette, men som ikke blir benyttet, utdyper Arbeids- og integreringsdepartementet i en e-post til NTB.

Et tenkt eksempel kan dermed være: En kommune er anmodet om å ta imot 100 flyktninger, bygger opp kapasitet for dette, og så viser det seg at det kun kommer 50 flyktninger: Da får kommunen et ekstratilskudd på 50 ganger 50.000 kroner – altså 2,5 millioner kroner.

– Nå planlegger vi for et tall vi har satt. Også kan det tallet bli oppfylt, det kan bli overoppfylt, det kan ikke bli nådd.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen håper dette vil gjøre det enklere for kommunene å bygge opp kapasitet.

– Jeg forstår godt at kommunene etterspør mer forutsigbarhet, og jeg håper dette bidrar til det, sier hun.

– Vi vil foreslå å styrke skjønnstilskudd slik at kommuner som oppretter mottakk, får økonomisk støtte til det, sier Støre.

Regjeringen vil videreføre de tilskuddene til kommunene som allerede er på plass, som integreringstilskuddet.

Norske kommuner er anmodet om å ta imot 35.000 flyktninger i 2022, det er sju ganger flere enn antallet som blir bosatt i norske kommuner i et normalår.