Norge overtar formannskapet i IGC

0Shares

IGC er et uformelt konsultasjonsforum der medlemslandene kommer sammen for å utveksle informasjon om politikk og praksis på asyl- og migrasjonsområdet, ifølge Kommunal- og regionaldepartementet.

Tema som tidligere har blitt diskutert i dette forumet er enslig mindreårige asylsøkere, ulovlig innvandring og menneskesmugling, retur og tilbakevending til opprinnelseslandet, statistikk og felles registrering av asylsøkere, flyktningkonvensjonen og midlertidig beskyttelse, sekundærflytting med mer.

Forumet har faste arbeidsgrupper for statistikk, retur, menneskesmugling, opprinnelsesland og teknologi.

For tiden er 15 land med i IGC. Disse er Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Irland, Nederland, Norge, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, USA og Østerrike.

Sekretariatet til IGC ligger i Genève i Sveits. Det er Innvandringsavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet som i praksis vil få ansvaret for å lede arbeidet i IGC.